Hai Awak, popular Post,
Klik di sini ya! ---->

Aku Dan WakTu DaHuLu..

Al kisah, tersebut La kiSah EdeN lahir di duniO PadO 26-09-19xx MasiHi.... paDo Hari Kamih MaLam JumaAt 1145 MaLAm, terCoRet Di surat BrAnAk yAng DibUek Kek BaLai PoLis FeLda PAlong 2.. sunGguh GemBirO AgaKnyO KeduO Ibu BapO DeN, DenGAn KelaHiran BaYi LeLAki yang keduO SeLopEh AbaNg Den 7 Tahun awaL dari DeN dulu.. EdeN dibeRiKaN NAmO.. Pasti DeN DiaZanKAn AyaH OleH Den.. DiTeLinGO KAnAn DeN. MungKin EdeN MenangiS ketikA Itu, MunGkiN EdeN Diam, MungKin EdeN tiDor,.. Apepun Yang MungKin.. Yang Pasti EdeN DiSamBut oLeH BiDan Yang BerAsAL Dari KAmpoNG AyAh DeN PaSir Besar.. WaLAuPon Wan PoMeN suDah PoiE MenGadap ILahi, Tapi EdeN maSiH inGat loKasi rUmaH KeLahiraN DeN.. tiDaK Jauh Dari LokAsi iTu JuGAk RuMah WaN EdeN.. BeDAh BiNti DoMpok SerTA AtOk DeN MuHamAd BiN LudiN, Wan DeN MunGkiN GemBiRo Dan BerSyUkor DenGan KeLAhiran DeN, tetApi aToK DeN SuDah LamO TaKdO DimUko BuMi SebeLom KeLahiRan DeN LAgi... KiNi KedUo - duo Pon dah Takdo Laie.. Yang HiduP PAsti MAti.. AtoK BolAh MAk Den KarTubi BiN SaLAn Pon Dah TakDo Laie.. Al - FatiHah.. YanG Ado NeneK RaHmaH BiNti GiMiN den Jo, IaiTu mAk kepado MAk Den, Batu PAhaT Kampong MAk den..Wan BedaH deN saNgat BaiK DenGAn Cucu - cucu eh.. POnaH Satu KetiKo.. HasiL juaLAn KeKabu Deh DiBAgi eh Kek Den Wek BLAnJo.. KemAin Hepi La Den time Dapek Duit SyiLing OmeH SinggiT,, LiMo Nam inggiT GAk La.. NenEk RahMAh PLak TAkdo KuRaNg eh, tiAp-tiAp TAun Krim Duit Rayo Kek Den.. BAyang KAn La LAst den BaLik KaMpong Batu Pahat Taun 1998, PehTu 2008 BaRu La mUnCuL KembALi Di BAtu PAhaT..SuPLoH KaLi SeLaMo tempoH 10 tahUn Dapek Duit rayo.. Blah Batu PahAt Gamai Yang takPat Cam den.. SoBab den Dah BruBAh Dan JArang BAlik ke Sano.. Tapi LAni Cam Kot.. SoBAb SLaLu BaLik Batu BAhat.. Tapi Yang PAsti Den diBesarKan Kek FeLda PaLong DuO, GeMAs, NeGri SemBiLAn.. Tu Yang TAkPAt Nak Pisah KAn DiaLeK NegRi SemBilaN.. April 1981, aYah Stat duduk Kat PaLong 2, PerMoHoNAn Nak MasUk FeLda Ni DiBueK KAt SreMbAn MeLaLui En YahYa ( Kerani FeLda Pado MAsO tu).. MeMuLo DaPek KAt PAsOh 4 , Jauh Nun Kek SePAdaN KAraK, AyaH Tak Pegi SeBab JAuh So MinTak LAgi SkaLi Dan Dapek LA KeK PaLong 2 Ni, DoKek Plak Ngan RuMAh Wan Den KAmPong PAsiR BoSa... AyaH 1957-1960 - SekOlah UgaMA MenEnGah GeMeNCeH ( 3 TAhun ) Dan 1 TahUn DiSkOlAh UGaMa SreMbaN, 1968-1969 - Masuk BeLia PelUpOr NeGara, HuLu LanGat SeLAngOr, 1970-1981 - KerJa di PerBadaNaN KemAjuAn NeGri SeLaNgOr ( PKNS ), 1) BuRuH Am / PeKerJA Am 2) KeRJa UkOr 3) PemAndu DreBA LoRi Di PKNS.. MemiLiKi Sebiji RuMAh KAt SyekSen 16 Dulu, SKaRang Dah Pindah KAt SyeKSen 20, JalAn TapiR.. MaK 1969 - SiJiL ReNdah PelAjarAn ( LCE / PMR ), BeKas PeKerjA Mando Cleaner KoMpleks PKNS, Guru TAdikA, 1996-2001 - KeRani PMG FeLda... KeSimPuLAn HorMatiLah Ibu Bapo AnDA SekAliAn BAgi Yang Masih MemPunYai.. MeNdoAKan MereKa..DAN DoaKAn LAa JuGAk Jika Tidak MemPuNyai IbuBapa LAgi..mOga MereKA DiTemPAtkAn DiKaLangAn Orang-OrAng YAng BEriMan SeRtA DiTeMpatKAn BerSaMA GoLoNgaN OraNg-OrAng Yang SoLeh DaN SoLeHiN.... ,. Kisah Nye BegiTu....
..SekiAn..
Image Hosted by Mr.M

5 comments

Anda bolehlah memberi sebarang komen, menghantar berita dan apa-apa jua maklumat pun. Sekiranya anda tiada akaun blogger dan Email, anda juga boleh menghantar komen kepada Eden dengan tick kan pada "Anonymous" - (Eden akan cuba membalas SEGALA pertanyaan).